Chcem svojho právnika

Je to jednoduché a bezpečné

Vyberiete si balíček, ktorý Vám najlepšie vyhovuje, a v ďalšom kroku uvediete svoj email,
na ktorý Vám prídu informácie o platbe prevodom z účtu.

Ak nebudete s Avogadom spokojní, vrátime Vám peniaze.

Neviete si s výberom rady? Kontaktujte nás

Balíček
  • Právnik online
  • Pomoc při hlasení poistnej udalosti
  • Ocenenie vozidla pri kúpe alebo predaji
  • Odškodnenie pri zanedbanej lekárskej starostlivosti
  • Odškodnenie pri úraze
  • Odmena z vymoženej sumy

Často kladené otázky

1. Je táto služba bezpečná?

Áno, Avogado spĺňa všetky zákonné podmienky podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa pri prevádzkovaní webových stránok, sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté k dispozícii tretím osobám, okrem prípadných spracovateľov, advokátov, lekárov či súdnych znalcov, ak si to sami nebudete želať.

2. Je Vaša služba diskrétná?

Prípady sú vedené v diskrétnej zóne, ktorá je zabezpečená heslom a celá komunikácia je šifrovaná. Advokáti sú, podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, povinní zachovávať o Vašich osobných údajoch a údajoch o Vašom zadanom právnom prípadu mlčanlivosť. Rovnako tak zamestnanci Avogada, ktorí dáta spracovávajú, zachovávajú mlčanlivosť podľa etického kódexu Avogada.

3. Koľkokrát sa môžem spýtať?

Neobmedzene. Počet otázok ani prípadov k riešeniu nie je nijako obmedzený.

4. Kto rieši moje otázky?

Odborníci na danú problematiku s mnohoročnou praxou v odbore - advokáti, lekári, súdni znalci, …

5. Je možné sa osobne stretnúť s advokátom?

V niektorých prípadoch je dôležité sa osobne stretnúť v advokátskej kancelárii. Ak je potrebné zastupovanie, pokúsime sa vám sprostredkovať advokáta s príslušnou odbornosťou v oblasti vášho bydliska. Náklady na zastupovanie si už hradí každý sám podľa dopredu predloženej cenovej ponuky advokáta.

6. Zastúpi ma Váš advokát?

Áno, je to možné. Ak ste obeťou dopravnej nehody, máte advokáta zadarmo, v ostatných prípadoch vás môžeme spojiť a náklady na zastupovanie si hradíte sami.

7. Kedy a ako sa môžem začať pýtať a riešiť svoje prípady?

Pýtať sa môžete hneď, ale odpoveď obdržíte po zaplatení služby. Pýtať sa môžete prostredníctvom zabezpečenej diskrétnej zóny, formou emailu info@avogado.sk alebo nám zavolajte na +421 948 628 111.

8. Môžem službu ukončiť?

Áno, je to možné. Keď sa rozhodnete službu ďalej nevyužívať, môžete jej vypovedať 3 mesiace pred výročím.

+421 948 628 111
(pondelok - piatok 8:00 - 17:00)